Dobročinná dražba zvonů od Jana Šedy

Letošní dražba zvonu vynesla neuvěřitelných 70 tis. Kč. Vydražitelem je  dražitel pod jménem Krahulík. 

Jméno vítěze nám  společnost Sportovní aukce sdělí v podělí.
Podle jména Krahulík, však lze předpokládat, že vítěz bude nejspíše opět ze Zichovce, protože tak se jmenuje pivo z místního pivovaru. 

Každopádně vydražiteli patří ohromné díky.


Zvonařství Jan Šeda věnovalo opět nadaci Na kole dětem krásné zvony. 
Zvony – to je symbolika. Svým hlasem ohlašovaly smrt i nový život, varovaly před nebezpečím, ale vybízely i k pokoji a míru další generace. Tyto zvony mají pomoci nejen finančně, ale především probudit naději, a to nejen u nemocných dětí, které potkal nelítostný soupeř v podobě vážné nemoci, ale vybídnout i ostatní k zamyšlení nad smyslem života a k radosti. V dnešní situaci je tematika zamyšlení obzvláště aktuální. Zvon se rozezní na startu třináctého ročníku v Praze, poputuje s námi po celou dobu cyklotour Na kole dětem a bude vydražen v internetové aukci.
Další z vyrobených zvonů, který je určen pro přímé účastníky, se bude dražit v poslední etapě po dojezdu v obci  Vrbice.
Výtěžek z dražby obou zvonů bude poukázán na konto veřejné sbírky nadačního fondu.

Elektronická aukce bude probíhat po celou dobu cyklotour a to prostřednictvím serveru www.sportovniaukce.cz. Aukce bude spuštěna 1.6.2022 ve 12:00 na adrese https://www.sportovniaukce.cz/homepage/auction/2883. (Do doby spuštění aukce nelze přihazovat.)

Přihazovat  lze jak prostřednictvím serveru http://www.sportovniaukce.cz nebo přímo na náměstích a návsích u organizátora cyklotour. Příhoz učiněný na náměstí či návsi bude zveřejněn pod názvem "Chlapeček" a to poté, kdy nám vydražitel sdělí své osobní údaje tak, abychom ho mohli kontaktovat v případě, že by se stal vítězem dražby.

Elektronická aukce bude ukončena v den dojezdu do Vrbice 11.6.2022 ve 23:59 hodin.

Vyvolávací cena obou zvonů je 10 tis. Kč. 

Přečtěte si pravidla elektronické aukce a také pravidla aukce v obci Vrbice.

Pravidla elektronické aukce 
Pravidla aukce v obci Vrbice