Nadační fond

Pomohli jsme stovkám dětí

,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně."

Kdo jsme

Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima Praha, Haima Ostrava, Šance Olomouc, Sluneční Paprsek, nadačním fondem Krtek a dalšími, kteří již řadu let pracují při dětských onkologických klinikách.

,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně."

V roce 2019 jsme na rekondiční a léčebné pobyty již rozdělili

1 300 000 Kč

Kde pomáháme

Haima Ostrava z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Občanské sdružení HAIMA Ostrava vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně.

Dětem proplácíme rekondiční ozdravné pobyty

HAIMA CZ

HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

SLUNEČNÍ PAPRSEK POMÁHÁ DĚTEM

Spolek organizuje ozdravné pobyty pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník). Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací.

Šance Olomouc o.p.s.

Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. 

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Rozšiřujeme možnosti léčby a zabezpečujeme komplexní podporu péče o onkologicky nemocné děti na Klinice dětské onkologie FN Brno v průběhu samotné léčby i po jejím ukončení. Hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.  Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka

Kompletní informace

Právní forma: nadační fond
Statutární zástupce: Josef Zimovčák, předseda správní rady
Spisová značka: N 351 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Název subjektu: NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
IČO: 29235715
Sídlo: Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
Den zápisu: 31.08.2010

Nadační fond - číslo účtu: 43-7223750257/0100

účet je veden jako transparentní a je možno si ho prohlédnout zde.


Veřejná sbírka

Osvědčení

Osvědčení o konání veřejné sbírky Na kole dětem 
Krajský úřad Jihomoravského kraje osvědčuje, dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě: 
NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka
Sídlo: 698 01 Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244
IČ: 292 35 715
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že nebyly shledány důvody podle ust. § 6 téhož zákona pro to, že veřejnou sbírku nelze konat, a že oznámení bylo přijato dne: 1. září 2011.

Veřejná sbírka je oznámena na období od 01. 10. 2011 do 01. 09. 2014 a od 1.10.2014 na dobu neurčitou 

Místem konání veřejné sbírky je území České republiky.

Účel veřejné sbírky

Získání finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.

Způsoby konání veřejné sbírky:

  • zvláštní bankovní účet
  • sběrací pokladničky, 
  • prodej předmětů,
  • prodej vstupenek

Účet veřejné sbírky:

Veřejná sbírka - číslo účtu: 107-484410267/0100

IBAN:  CZ13 0100 0001 0704 8441 0267(BIC: KOMBCZPP).

Účet je veden jako transparentní a je možno si ho prohlédnout zde.


Ochranná známka

Logo nadace je chráněno ochrannou známkou

Příběh, který potěší

Příběh, který potěší

Přispět na dobrou věc se dá jakkoliv. Jeden příběh přinášíme.

Pomáháme malým pacientům s imunoterapií

Pomáháme malým pacientům s imunoterapií

Na kole dětem Toulavou pomáhá dětským pacientům.

Informace k přípravě Cyklotour 2020

Informace k přípravě Cyklotour 2020

Vážení a milí partneři, sponzoři a přátelé. V momentální složité situaci se musíme přizpůsobit, ale nehodláme ponechat děti ve štychu.

Ozdravný zimní pobyt na horách 17. - 19. 1. 2020

Ozdravný zimní pobyt na horách 17. - 19. 1. 2020

Děti z ostravské Haimy strávily ozdravný víkendový pobyt v Beskydech.

Výroční zasedání nadačního fondu 2019

Výroční zasedání nadačního fondu 2019

Sešli jsme se v Kavárně Adria

Kontrola veřejné sbírky 2019

Kontrola veřejné sbírky 2019

Krajský úřad provedl kontrolu veřejné sbírky

Peníze z Cyklotour 2019 již pomáhají

Peníze z Cyklotour 2019 již pomáhají

Peníze míří na rekondiční pobyty dětí.

Výroční zasedání nadačního fondu 2018

Výroční zasedání nadačního fondu 2018

Sešli jsme se v Kavárně Adria

Výroční zasedání nadačního fondu 2017

Výroční zasedání nadačního fondu 2017

Sešli jsme se v Kavárně Adria

Výroční zasedání nadačního fondu 2016

Výroční zasedání nadačního fondu 2016

V roce 2016 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 1 230 000 Kč

Výroční zasedání nadačního fondu 2015

Výroční zasedání nadačního fondu 2015

V roce 2014 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 855 050 Kč

Jet s námi můžete i na našem
Facebooku nebo Youtube

Generální partner