Cena města Telče

20.října 2021

Ve středu 20.října 2021 se předávaly v aule Univerzitního cetra Telč ceny a uznání města Telče za rok 2021. 
Mezi oceněnými byl i Josef Zimovčák, který obdržel z rukou pana starosty Mgr. Vladimíra Brtníka cenu města Telče za reprezentaci města Telče a organizaci charitativních cyklojízd Na kole dětem Vysočinou.

Více o oceněných zde.