Chci pomoct

My, kteří máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kteří ho mají méně.

Vyberte si, jak pomůžete

  • Můžete přispět na účet veřejné sbírky číslo účtu: 107-484410267/0100
  • Můžete se stát partnerem projektu - kontaktujte přímo Josefa Zimovčáka 
  • ​​​​​​​Můžete šířit informace o projektu mezi vaše přátele a známé

QR kód pro platbu na účet
veřejné sbírky

  • Můžete se aktivně účastnit v pelotonu a  přispět zaplacením dobrovolného startovného do kasičky během Cyklotour nebo jiné akce Na kole dětem
  • Můžete si zakoupit některý z nadačních předmětů na našem stánku

Na rekondiční a léčebné pobyty jsme rozdělili

v roce 2023

v roce 2022

v roce 2021

v roce 2020

v roce 2019

do listopadu 3 115 000 Kč

2 721 044 Kč

2 820 786 Kč

1 669 675 Kč

1 950 000 Kč 

Kde pomáháme

Haima Ostrava z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Občanské sdružení HAIMA Ostrava vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně.

Dětem proplácíme rekondiční ozdravné pobyty

HAIMA CZ

HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

SLUNEČNÍ PAPRSEK POMÁHÁ DĚTEM

Spolek organizuje ozdravné pobyty pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník). Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací.

Šance Olomouc o.p.s.

Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. 

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Rozšiřujeme možnosti léčby a zabezpečujeme komplexní podporu péče o onkologicky nemocné děti na Klinice dětské onkologie FN Brno v průběhu samotné léčby i po jejím ukončení. Hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.  Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

Jet s námi můžete i na našem
Facebooku nebo Youtube