Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí

ARICOMA

Vítáme nového partnera - společnost Aricoma

Vítáme a představujeme nového partnera, který se rozhodl podporovat myšlenky projektu Na kole dětem. Jedná se o společnost Aricoma.

Ozdravný víkend pro teenagery Haimy Ostrava

Ozdravný víkend pro teenagery Haimy Ostrava

Sami si prošli léčbou. Teď jsou připraveni pomáhat těm, co přijdou po nich.

Charitativní indoorcycling maraton

Charitativní indoorcycling maraton

Charitativní indoorcycling maraton v Hustopečích přinesl 9.140 Kč a 20 €, děkujeme.

Charitativní punč v Rosicích 2023

Charitativní punč v Rosicích 2023

Charitativní punč letos v ROMAPOL obchodním centru v Rosicích přinesl neuvěřitelných 55.876,- Kč.

ZŠ Vnorovy uspořádala opět sbírku

ZŠ Vnorovy uspořádala opět sbírku

Základní škola Vnorovy se opět zapojila do projektu Na kole dětem a ve sbírce vybrali 20.000,- Kč.

Cyklotour 2024

15. ročník, prolog a 10 etap, 1 182 km , 60 zastávkových měst, 374 projetých obcí a měst

Zprávy

Co je u nás nového

Nadační fond

Nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem.

O nás

Projekt Na kole dětem se svojí činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

Jet s námi můžete i na našem
Facebooku nebo Youtube

Kde pomáháme

Haima Ostrava z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Občanské sdružení HAIMA Ostrava vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně.

Dětem proplácíme rekondiční ozdravné pobyty

HAIMA CZ

HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

SLUNEČNÍ PAPRSEK POMÁHÁ DĚTEM

Spolek organizuje ozdravné pobyty pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník). Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací.

Šance Olomouc o.p.s.

Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. 

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Rozšiřujeme možnosti léčby a zabezpečujeme komplexní podporu péče o onkologicky nemocné děti na Klinice dětské onkologie FN Brno v průběhu samotné léčby i po jejím ukončení. Hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.  Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

Zaštita nad projektem 2024

Mgr. Jan Čižinský – starosta městské části Praha 7, Ing. Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Roman Fabeš - náměstek hejtmana kraje Vysočina, Petr Ryška - primátor statutárního města Jihlava

Generální partner

Vita software - software nejen pro státní správu

Hlavní partneři

Partneři

Kraje 2024


Obce a města 2024