Nadační fond

Pomohli jsme stovkám dětí

,My, kteří máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kteří ho mají méně."

Kdo jsme

Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima Praha, Haima Ostrava, Šance Olomouc, Sluneční Paprsek, nadačním fondem Krtek a dalšími, kteří již řadu let pracují při dětských onkologických klinikách.
V roce 2020 je kvůli epidemiologické situaci problém s pořádáním rekondičních pobytů. Nevadí peníze, které se nepodaří na pobyty věnovat letos uchováme na účtech a oni se budou v dalším roce určitě hodit, aby přinesly malým pacientům krásné zážitky.

,,My, kteří máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kteří ho mají méně."

Na rekondiční a léčebné pobyty jsme rozdělili

v roce 2023

v roce 2022

v roce 2021

v roce 2020

v roce 2019

do listopadu 3 115 000 Kč

2 721 044 Kč

2 820 786 Kč

1 669 675 Kč

1 950 000 Kč 

Kde pomáháme

Haima Ostrava z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Občanské sdružení HAIMA Ostrava vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně.

Dětem proplácíme rekondiční ozdravné pobyty

HAIMA CZ

HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

SLUNEČNÍ PAPRSEK POMÁHÁ DĚTEM

Spolek organizuje ozdravné pobyty pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník). Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací.

Šance Olomouc o.p.s.

Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. 

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Rozšiřujeme možnosti léčby a zabezpečujeme komplexní podporu péče o onkologicky nemocné děti na Klinice dětské onkologie FN Brno v průběhu samotné léčby i po jejím ukončení. Hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.  Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka

Kompletní informace

Právní forma: nadační fond
Statutární zástupce: Josef Zimovčák, předseda správní rady
Spisová značka: N 351 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Název subjektu: NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
IČO: 29235715
Sídlo: Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
Den zápisu: 31.08.2010

Nadační fond - číslo účtu: 43-7223750257/0100

účet je veden jako transparentní a je možno si ho prohlédnout zde.


Veřejná sbírka

Osvědčení

Osvědčení o konání veřejné sbírky Na kole dětem 
Krajský úřad Jihomoravského kraje osvědčuje, dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě: 
NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka
Sídlo: 698 01 Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244
IČ: 292 35 715
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že nebyly shledány důvody podle ust. § 6 téhož zákona pro to, že veřejnou sbírku nelze konat, a že oznámení bylo přijato dne: 1. září 2011.

Veřejná sbírka je oznámena na období od 01. 10. 2011 do 01. 09. 2014 a od 1.10.2014 na dobu neurčitou 

Místem konání veřejné sbírky je území České republiky.

Účel veřejné sbírky

Získání finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.

Způsoby konání veřejné sbírky:

  • zvláštní bankovní účet
  • sběrací pokladničky, 
  • prodej předmětů,
  • prodej vstupenek

Účet veřejné sbírky:

Veřejná sbírka - číslo účtu: 107-484410267/0100

IBAN:  CZ13 0100 0001 0704 8441 0267(BIC: KOMBCZPP).

QR kód je třeba načíst v mobilním bankovnictví

Účet je veden jako transparentní a je možno si ho prohlédnout zde.


Ochranná známka

Logo nadace je chráněno ochrannou známkou

Ozdravný víkend pro teenagery Haimy Ostrava

Ozdravný víkend pro teenagery Haimy Ostrava

Sami si prošli léčbou. Teď jsou připraveni pomáhat těm, co přijdou po nich.

Charitativní punč v Rosicích 2023

Charitativní punč v Rosicích 2023

Charitativní punč letos v ROMAPOL obchodním centru v Rosicích přinesl neuvěřitelných 55.876,- Kč.

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ v Zábřeze

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ v Zábřeze

Adventní zpívání vyneslo 14.372 Kč na rekondiční pobyty. Děkujeme!

Výroční zasedání nadačního fondu 2023

Výroční zasedání nadačního fondu 2023

Sešli jsme se opět v kavárně Adria v centru Prahy

Poděkování Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň

Poděkování Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň

Z Fakultní nemocnice v Plzni jsme dostali milý dopis.

Rekondiční víkendový pobyt dětí z Haimy Praha

Rekondiční víkendový pobyt dětí z Haimy Praha

Vyléčené děti z pražské Haimy strávily s rodinami víkendový pobyt u Vranovské přehrady

Plyšáci od VITY udělaly radost v Milovech

Plyšáci od VITY udělaly radost v Milovech

Josef Zimovčák předal dětem plyšové hračky

Krtčí tábor v Milovech

Krtčí tábor v Milovech

Josef Zimovčák navštívil ozdravný tábor Krtka v Milovech

Ozdravný tábor Haimy Ostrava

Ozdravný tábor Haimy Ostrava

Josef Zimovčák navštívil ozdravný tábor Haimy Ostrava a předal šek

Josef Zimovčák uveden do síně slávy Jihomoravského kraje

Josef Zimovčák uveden do síně slávy Jihomoravského kraje

Josef Zimovčák byl uveden do síně slávy Jihomoravského kraje.

Poděkování Haimy Ostrava

Poděkování Haimy Ostrava

Krásný příklad jak peníze pomáhají

Charitativní punč v Rosicích

Charitativní punč v Rosicích

Charitativní punč letos v ROMAPOL obchodním centru v Rosicích přinesl krásných 37.772,- Kč.

Výroční zasedání nadačního fondu 2022

Výroční zasedání nadačního fondu 2022

Sešli jsme se opět v kavárně Adria

Rekondiční víkendový pobyt dětí z Haimy Ostrava

Rekondiční víkendový pobyt dětí z Haimy Ostrava

Vyléčené děti z ostravské kliniky strávili víkendový pobyt v Beskydech

Rekondiční pobyt dětí z Krtka v Milovech

Rekondiční pobyt dětí z Krtka v Milovech

Josef Zimovčák navštívil děti na rekondičním pobytu v Milovech

Pozdrav z Haimy Ostrava

Pozdrav z Haimy Ostrava

Milé video od Haimy Ostrava

Milý pozdrav od Slunečního Paprsku

Milý pozdrav od Slunečního Paprsku

Pozdrav od Slunečního Paprsku, děti konečně mohly opět k moři

Josef Zimovčák v pořadu Na hraně

Josef Zimovčák v pořadu Na hraně

Prohlédněte si rozhovor s Josefem Zimovčákem

Kontrola veřejné sbírky 2021

Kontrola veřejné sbírky 2021

V průběhu jara 2022 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje kontrolu veřejné sbírky.

V roce 2021 jsme dětem rozdělili 2.820.786,- Kč

V roce 2021 jsme dětem rozdělili 2.820.786,- Kč

V roce 2021 se nám podařilo mezi nemocné děti rozdělit 2.820.786 Kč

Charitativní punč v Rosicích

Charitativní punč v Rosicích

Charitativní punč v ROMAPOL obchodním centru v Rosicích přinesl úctyhodných 31.974 Kč

Výroční zasedání nadačního fondu 2021

Výroční zasedání nadačního fondu 2021

Setkání v Kavárně Adria jsme museli s ohledem na epidemickou situaci zrušit.

Milý pozdrav z Šance Olomouc

Milý pozdrav z Šance Olomouc

Obdrželi jsme opět moc milý email, tentokrát z Šance Olomouc o.p.s.

Pozdrav z Haimy Ostrava

Pozdrav z Haimy Ostrava

Dostali jsme milý dopis z Haimy Ostrava jsme rádi že díky všem dárcům můžeme pomáhat.

Sluneční Paprsek na rekondičním pobytu

Sluneční Paprsek na rekondičním pobytu

Pozdrav od Slunečního Paprsku

Tatra Karla Lopraise je v Národním technickém muzeu i s logem Na kole dětem

Tatra Karla Lopraise je v Národním technickém muzeu i s logem Na kole dětem

V Národním technickém muzeu v Praze je již kromě vysokého kola Josefa Zimovčáka i Tatra Karla Lopraise s logem Na kole dětem

Poděkování z nadačního fondu Krtek

Poděkování z nadačního fondu Krtek

Obdrželi jsme opět moc milý dopis, tentokrát z nadačního fondu dětské onkologie KRTEK, a s ním i milé video.

Poděkování z Haimy Ostrava

Poděkování z Haimy Ostrava

Obdržely jsme moc milý dopis z Haimy Ostrava a ještě milejší koláž.

Charitativní punč v Rosicích přinesl 30.688,- Kč

Charitativní punč v Rosicích přinesl 30.688,- Kč

Ve dnech 22. a 23.12. jste si mohli koupit charitativní punč v ROMAPOL obchodním centru v Rosicích

V roce 2020 jsme dětem rozdělili již 1.669.675 Kč

V roce 2020 jsme dětem rozdělili již 1.669.675 Kč

V roce 2020 se nám podařilo mezi nemocné děti již rozdělit 1.669.675 Kč

Pomáhat se dá mnoha způsoby

Pomáhat se dá mnoha způsoby

Martin Hovad zdolal na kole Jiráskovu horskou cestu a přispěl nadaci.

Příběh, který potěší

Příběh, který potěší

Přispět na dobrou věc se dá jakkoliv. Jeden příběh přinášíme.

Pomáháme malým pacientům s imunoterapií

Pomáháme malým pacientům s imunoterapií

Na kole dětem Toulavou pomáhá dětským pacientům.

Informace k přípravě Cyklotour 2020

Informace k přípravě Cyklotour 2020

Vážení a milí partneři, sponzoři a přátelé. V momentální složité situaci se musíme přizpůsobit, ale nehodláme ponechat děti ve štychu.

Ozdravný zimní pobyt na horách 17. - 19. 1. 2020

Ozdravný zimní pobyt na horách 17. - 19. 1. 2020

Děti z ostravské Haimy strávily ozdravný víkendový pobyt v Beskydech.

Výroční zasedání nadačního fondu 2019

Výroční zasedání nadačního fondu 2019

Sešli jsme se v Kavárně Adria

Kontrola veřejné sbírky 2019

Kontrola veřejné sbírky 2019

Krajský úřad provedl kontrolu veřejné sbírky

Peníze z Cyklotour 2019 již pomáhají

Peníze z Cyklotour 2019 již pomáhají

Peníze míří na rekondiční pobyty dětí.

Výroční zasedání nadačního fondu 2018

Výroční zasedání nadačního fondu 2018

Sešli jsme se v Kavárně Adria

Výroční zasedání nadačního fondu 2017

Výroční zasedání nadačního fondu 2017

Sešli jsme se v Kavárně Adria

Výroční zasedání nadačního fondu 2016

Výroční zasedání nadačního fondu 2016

V roce 2016 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 1 230 000 Kč

Výroční zasedání nadačního fondu 2015

Výroční zasedání nadačního fondu 2015

V roce 2015 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 994 400 Kč

Výroční zasedání nadačního fondu 2014

Výroční zasedání nadačního fondu 2014

V roce 2014 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 855 050 Kč

Výroční zasedání nadačního fondu 2013

Výroční zasedání nadačního fondu 2013

Správní rada po roce opět v kavárně Adria

Jet s námi můžete i na našem
Facebooku nebo Youtube

Generální partner

Vita software - software nejen pro státní správu