Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom společně mohli pomáhat onkologicky nemocným dětem a dále tak rozvíjet sportovní projekt NA KOLE DĚTEM. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost  HigBic s. r. o. se sídlem Na hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 292 08 521, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spisová  značka C 65814 a nadace NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka, se sídlem Na hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 292 35 715, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spisová značka N 351.
 2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:
 • Identifikační údaje  -  u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (pokud nám jej poskytnete), adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (pokud se liší od adresy trvalého bydliště),
 • u právnických osob obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo.
 • Kontaktní údaje 
 • telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 1. Vaše údaje zpracováváme zejména z důvodu:
 • splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • vystavení potvrzení o poskytnutí daru pro účely uplatnění snížení daňového základu dle zákona č.586/1992 S., o daních z příjmu, v platném znění,
 • vedení evidenci dárců,
 • zpracování seznamu dárců a jeho uvedení ve výroční zprávě,
 • objednávek cyklistického vybavení,
 • přihlášení k účasti na cyklotour.
 1. Osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smluvního vztahu do doby uplynutí skartačních lhůty plynoucí od ukončení posledního smluvního vztahu.  
 2. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Josef Zimovčák
jednatel společnosti HigBic s.r.o. a
předseda správní rady nadace NA KOLE DĚTEM