Pravidla účasti Na kole dětem 2021

V pelotonu Na kole dětem POUZE V HELMĚ a PO PRAVÉ STRANĚ VOZOVKY !!!

Cyklotour se může zúčastnit opravdu každý, kdo bude dodržovat pravidla, stačí se kdekoliv během trasy připojit do pelotonu a pokračovat s ním v cestě dokud se Vám chce a budete stačit. Máme-li zajistit bezpečnost účastníků, tak je třeba aby účastníci dodržovali jasná pravidla.

Je třeba dodržovat zejména dvě základní pravidla:

 - VŠICHNI ÚČASTNÍCI CYKLOTOUR BUDOU MÍT NA HLAVĚ HOMOLOGOVANOU CYKLISTICKOU HELMU !!!

 - JEZDÍ SE ZÁSADNĚ PO PRAVÉ STRANĚ VOZOVKY A MAXIMÁLNĚ VE DVOJICÍCH !!!

Ten, kdo by nechtěl tyto základní pravidla dodržovat, tak bude z pelotonu okamžitě vykázán !!!
Nedodržování těchto pravidel by mělo za následek, že by nám Policie ČR nemohla zajišťovat bezpečnost a plynulost jízdy pelotonu, případně celou Cyklotour zastavila.

prohlédněte si názorné video

Povinností každého účastníka je nastudovat stanovisko a pravidla Policie ČR k účasti na cyklotour Na kole dětem a následně se jimi řídit. 
 

Mapa trasy jednotlivých etap je zveřejněna zde. Před pelotonem jede doprovodné vozidlo. V čele pelotonu jede Josef Zimovčák nebo jiný velocipedista na vysokém kole a je následován ostatními cyklisty. Jet lze jakkoliv dlouho a jakkoliv daleko, klidně jen několik stovek metrů nebo celou etapu nebo celou cyklotour. Každá etapa startuje na předem stanoveném místě a jede se dle itineráře k dalšímu městu, kde je cca 30 minutová přestávka v jízdě. Posléze se pokračuje vždy až do cílového města každé etapy. Průměrná rychlost jízdy je cca 20-23 km/h v závislosti na konfiguraci terénu. 

Jede se za plného provozu po silnicích. Každý účastník zodpovídá sám za sebe a za dodržování pravidel silničního provozu. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí !!!  Po celou dobu jízdy na bezpečnost a plynulost dopravního provozu dohlíží Policie ČR. Základní zdravotnická služba je zajišťována pořadateli.

Každý účastník svojí účastí souhlasí s pořizováním audiovizuálního a fotografického záznamu z akce, který bude použit pro propagaci akce a nadačního fondu Na kole dětem.

Cyklistické desatero pro jízdu v pelotonu Na kole dětem:

 • Při jízdě si vždy chraň hlavu přilbou.

 • Nepoužívej za jízdy sluchátka.

 • Při jízdě v pelotonu je zakázáno telefonování

 • Měj s sebou povinnou výbavu pro cyklisty.

 • Při jízdě v pelotonu upozorni na překážku, ukaž rukou ostatním za sebou.

 • Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží.

 • Oblékej si barevné a světlo odrážející oblečení.

 • Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání alkoholických nápojů.

 • Dbej rad a pokynů Policie ČR a organizátorů.

 • Buď ohleduplný k ostatním účastníkům cyklojízdy i k ostatním účastníkům silničního provozu.

 • Chovejte se tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě!

Další pokyny pro účastníky pelotonu:

 • Po celou dobu cyklotour platí přísný zákaz opíraní kol o doprovodná vozidla !!!
 • Účastníkům pelotonu je zakázáno předjíždění předního doprovodného vozidla a vozidla Policie ČR.
 • Účastníci pelotonu jsou povinni se držet za vysokým kolem, pokud jede na čele pelotonu a nepředjíždět ho.
 • Každé zavazadlo uložené do doprovodného vozidla je nutné řádně označit jmenovkou.

Za účast na cyklotour zaplatí každý účastník startovné v dobrovolné výši. Startovné je dobrovolné a platí se do prosklené pokladničky - veřejné nadační sbírky při zastávkách v hostitelských městech. Doporučená výše startovného je 200 Kč/osobu/den.

Chceš-li přispět na podporu projektu, můžeš příslušnou finanční částku vložit do zapečetěné pokladničky s veřejnou sbírkou nadace Na kole dětem, která je vždy k dispozici u doprovodného vozidla pořadatelů během celé trasy. Přispěješ i nákupem věcí u stánku pořadatelů. Jedná se o věci „které pomáhají“ (trička, ponožky, náramky, reflexní pásky a další). Záleží pouze na vůli každého účastníka.

POZOR!
Nejedná se o závod, jde o dobročinnou jízdu, která má pomoci, nikoliv přinést komplikace !!

Jelikož cyklotour  je:

 • o pomoci -  pouhá účast je také pomocí.
 • o pohybu – dobrá fyzická připravenost je základem pro zdolání jakékoli nenadále překážky.
 • o poznání – zájem o presentaci v obcích, městech či regionech, kudy peloton projíždí, je projevem soudržnosti s celým projektem.
 • o přátelství – obsah tohoto slova je bez komentáře. Osobní zájmy vždy ustoupí před zájmy celku.
 • o radosti – úsměv na tváři a pozitivní energie je hnací silou pelotonu. Osobní emoce nejsou na místě.
 • o dojetí do cíle -  dodržování veškerých pravidel bezpečného dojetí do cíle je nezbytností.
 • není jen jízda na kole – přítomnost v dresu Na kole dětem je nejen reprezentací tohoto projektu, ale i všech sponzorů na dresu uvedených.
 • o důvěře – vzájemná důvěra je nezbytnost v jakékoliv kolektivní činnosti.
 • o zážitku -  Tento zážitek ať sportovní nebo kulturní je přidaná hodnota, kterou si lze z každého ročníku odvézt.

Nevyhrává nejrychlejší, ale ten, kdo dojede celý, zdravý, veselý a odnese si dobrý pocit s nezapomenutelným zážitkem.  Tím, že pomáháte ostatním, pomáháte hlavně i sobě, protože tím pomáháte zlepšovat svojí fyzickou kondici. Nebojte se, a pokud máte možnost a chuť, pomozte i tomuto výjimečnému sportovnímu projektu, sobě a nemocným dětem. Šiřte jeho myšlenky, přicházejte se svými nápady jak dále pomoci, pomáhejte, buďte aktivní, nebojte se a kontaktujte nás  (kontakty zde) , moc rádi s Vámi budeme tyto věci sdílet a rozvíjet tuto myšlenku dále. 

Pravidla pro ubytované účastníky:

 • Každý ubytovaný účastník odevzdá v místě ubytování batoh do doprovodného vozidla nejpozději 20 minut před startem etapy, jinak nebude možno batoh u ubytování naložit, a bude to možné až v místě startu.
 • Při příjezdu do cíle etapy je každý ubytovaný účastník povinen si zjistit kde je ubytovaný a dát si zavazadlo do vozidla, které jede do jeho ubytování.

Organizační tým Na kole dětem