Podmínky pro objednání a odběr cyklistického vybavení

Preambule.
Odběr jakéhokoliv kusu cyklistického vybavení 2021 (dále jen zboží) prostřednictvím portálu NA KOLE DĚTEM je jeden ze způsobů pomoci onkologicky nemocným dětem a také jeden ze způsobů rozvoje sportovního projektu NA KOLE DĚTEM. Proces objednání, zaplacení a distribuce zboží se řídí níže uvedenými podmínkami.

  1. Společnost HigBic s.r.o. distribuuje zboží za účelem uvedeným v preambuli.
  2. Objednatel objednává zboží na základě objednávkového formuláře odeslaného prostřednictvím internetového portálu NA KOLE DĚTEM společnosti HigBic s.r.o.
  3. Odesláním objednávkového formuláře se objednatel zavazuje zaplatit společnosti HigBic s.r.o. cenu zboží uvedenou v objednávkovém formuláři.
  4. Přijetím objednávkového formuláře se společnost HigBic s.r.o. zavazuje doručit objednané zboží objednateli. Převzetím zboží objednatelem se objednatel stává vlastníkem zboží.
  5. Vzhledem k charitativnímu účelu zboží uvedenému v preambuli nepodléhá vztah mezi společnost HigBic s.r.o. a objednatelem ustanovením občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných ze spotřebitelem a ustanovením občanského zákoníku o záruce za jakost.
  6. Svým jednáním v souladu s těmito podmínkami objednatel svobodně projevuje vůli naplnit účel uvedený v preambuli.

U věci zhotovené na zakázku není možné od kupní smlouvy odstoupit a objednavatel je povinen zboží (nebo alespoň již učiněné grafické práce - dle ustanovení § 1834 OZ) zaplatit.