3. etapa 2023: Bzenec - Dolní Kounice

Trasa: Bzenec - Kyjov - Svatobořice-Mistřín - Dubňany - Hodonín - Podivín - Židlochovice - Dolní Kounice
Délka trasy: 107 km

3.6.2023 - sobota

3. etapa nás provede Dolnomoravským úvalem, Kyjovskou pahorkatinou i Dyjsko-svrateckým úvalem. Ale postupně. Vystartujeme ze Bzence a prvně zastavíme v Kyjově. První písemná zmínka o Kyjově pochází z roku 1126. Kyjov má v současné době více než 11 tisíc obyvatel a je přirozených správním a společenským centrem pro dalších 41 okolních obcí. Městem protéká nevelká říčka Kyjovka, zvaná též Stupava. Nejbližší okolí Kyjova má ráz odlesněné pahorkatiny s poli, sady a vinicemi. Kyjov je centrem kultury a folkloru. Tradice jsou ve městě dodnes předávány z generace na generaci v živé a autentické podobě, ať už se jedná o překrásné kroje, lidové písničky či zvykoslovné obřady. Zastávky zde vždy bývají doprovázeny krásným kulturním programem. Ale už jedeme dále, stočíme se na jihozápad a do Svatobořic-Mistřína je to jen kousíček. Obec vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Svatobořice a Mistřín. První zmínka o Mistříně je z roku 1228, o Svatobořicích z roku 1349. Svatobořice-Mistřín jsou vinařská obec s množstvím vinných sklepů a vinařských akcí. V obci se udržují bohaté folklorní tradice, je známá překrásným krojem, písněmi a tanci. A ty také nechyběly zatím nikdy, když jsme zde zastavili. Ale teď už směrem na jih směr Hodonín. Cestou ale zastavíme v Dubňanech. První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Město je obklopeno lesním komplexem zvaným Doubrava - v převážné většině s dubovými lesy - od toho název města. Teď už ale lesy spěcháme do Hodonína. Hodonín je naší pravidelnou zastávkou a už se sem opět těšíme. Občerstvíme se u místní krásné fontány na Masarykově náměstí. Lužicí tentokrát jen projedeme a budeme směřovat do Podivína. Jen málo míst v naší vlasti má tak bohatou tradici a současně je obestřeno tolika záhadami jako právě Podivín, královské město, ležící na dolním toku řeky Dyje, na mírném návrší Dolnomoravského úvalu, ve výšce 170 m nad mořem. Podivín, jedno z nejstarších měst na jižní Moravě, měl již v raném středověku strategický význam. Leží na vyvýšeném místě, tehdy obklopen řekou a močály. Roku 1067 zde stával hrad, který sloužil k ochraně brodu přes řeku Dyji. Nejnavštěvovanější chráněnou kulturní památkou na katastrálním území města Podivína je Janův hrad, pseudogotická napodobenina hradní zříceniny, ukrytá uprostřed lužních lesů na ostrohu Staré Dyje. Podivín a jeho blízké okolí se rozprostírá na území významné sníženiny – Dolnomoravského úvalu. Bude to první naše zastávka v tomto historickém městě. Ale to už točíme na sever směr Židlochovice. První písemná zmínka o městě je datována rokem 1237. Původ názvu Židlochovice není zcela objasněn. Nejčastěji se můžeme setkat s dvěma výklady. První vyvozuje název ze staroslovanského pojmenování bažiny (bažina = židlina). Druhý ze staročeského slova žádati. Z něj vzniklo jméno Ždislav, které se pozdějším přesmykem změnilo na Židla. Zdrobnělina tohoto prastarého jména zní Židloch. V roce 1873 byly Židlochovice povýšeny na město. Židlochovice byly od 1. ledna 2003 pověřeny státní správou obce s rozšířenou působností. Ve správním obvodu mají 24 okolních obcí. To už nás ale čeká jen 15 km do Dolních Kounic, kde je cíl dnešní etapy. Při minulé návštěvě v nás zanechal velký dojem klášter Rosa coeli. Nebývalá koncentrace památek, ulice rozložené v členitém údolí řeky Jihlavy a romantická zákoutí. Na to vše shlížejí impozantní dominanty města - zámek a kaple sv. Antonína. Obklopeno vinicemi, poskytuje město Dolní Kounice nevšední zážitek turistům, prahnoucím po jedinečné atmosféře. První zmínka o Kounicích se nachází ve falsu zakládací listiny staroboleslavské kapituly z roku 1046. Město Dolní Kounice leží na spojnici měst Ivančice a Pohořelice asi 20 km jihozápadně od moravské metropole Brna. Asi si nestihneme prohlédnout všechny místní zajímavosti, ale určitě se tady pěkně vyspíme a zítra do toho Brna vyrazíme. Tak se přidejte, zítra je neděle, tak se pěkná projížďka na kole hodí.

Itinerář etapy

Podrobnou trasu najdete zde.

GPX soubor pro navigace

změna trasy i časů vyhrazena

Profil etapy