4. etapa 2024: Bruntál - Fulnek

Trasa: Bruntál - Horní Benešov - Opava - Hlučín - Ostrava - Bílovec - Fulnek
Délka trasy: 122 km

neděle 2.6.2024 

Dnes opustíme Bruntál a s ním i Nízký Jeseník. Vyrazíme směrem ke Slezské Hartě, ale než stačíme pořádně spatřit vodní nádrž, tak se stočíme na sever směr Horní Benešov. Zde bude i první dnešní zastávka. Horní Benešov - byl založen jako hornické město v roce 1253, těžily se zde rudy s obsahem stříbra, zlata, olova, zinku a železa. Stříbrné doly patřily k nejstarším v zemi a s přestávkami se zde těžilo až do roku 1992. Horní Benešov dosáhl v minulosti velkého rozmachu i v rámci textilního průmyslu. Původní název města byl Benešov, až v roce 1926 došlo ke změně na Horní Benešov. Město Horní Benešov leží v průměrné nadmořské výšce 530 m.n.m. Městečko se rozprostírá v malebné krajině, která přímo vyzývá k turistice, cykloturistice a s ohledem na blízkost vodní nádrže Slezská Harta také k vodním sportům. My zde ale odpočineme před další částí etapy. Čeká nás Opavská pahorkatina a návštěva města Opavy. Město Opava leží na stejnojmenné řece v úrodném údolí mezi výběžky Nízkého Jeseníku a Poopavské nížiny. V současnosti se Opava rozkládá na 90 km2 a má necelých 60 000 obyvatel. Název města patrně vychází z germánského APA a keltského AHWA nebo AHAWA, obojí znamená voda či mnoho vody. Spojením těchto slov vznikl český název Opava, latinský Opavia a německý Troppau. Statutární město Opava je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým významem přesahuje hranice bývalého okresu. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224. Opava je dnes statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum, založené 1. 5. 1814, je nejstarším muzeem na území ČR. Po zastávce budeme pokračovat Poopavskou nížinou směr Hlučín. Hlučín je město, kde jsme v minulosti i celou Cyklotour startovali. Letos zde je pouze zastávka v rámci 4. etapy. Město Hlučín leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy.  Malebná scenérie okolní přírody spolu s kulturními památkami a nabídkou rekreačních možností  podtrhuje jeho turistický význam v regionu. Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256 a v roce 1303 náleželo k hradu Landeku, držela ho knížata opavská. Také současnost města je bohatá na události. Na ně ale už asi nebude čas a už spěcháme do Ostravy. To už je jen kousek. Ostrava je také tradiční zastávkou naší Cyklotour. Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení území, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší době kamenné. Asi před 25 tisíci lety měli na vrchu Landek svá tábořiště lovci mamutů, což dokládají četné archeologické nálezy. Oživení hospodářského života na Ostravsku přinesl objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa v Polské Ostravě. Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, v té době nazývána „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce republiky“. Ostrava se po roce 1989 stala statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem voleným ve svobodných a demokratických volbách. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 z jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) ukončil více než dvě století trvající dějiny aktivního důlního podnikání v Ostravě. Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem nově vzniklého Ostravského, dnes Moravskoslezského kraje. Zde je dnešní předposlední zastávka. Občerstvíme se pod radniční věží a budeme pokračovat dále na jihozápad. Dalším cílem dnešní cesty je Bílovec. Město Bílovec vzniklo na návrší, které později pojmenovali Městský kopec (něm. Stadtberg), na levém břehu říčky Bílovky, vlévající se pak mezi Studénkou a Jistebníkem do řeky Odry. Město Bílovec leží ve Slezsku v severní části okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji a je součástí přírodního parku Oderské vrchy. Nadmořská výška města sahá do 280 metrů. V Bílovci žije přes 7,5 tisíc obyvatel. Počátky města Bílovce bývaly předmětem četných dohadů, neboť chybí jednoznačné písemné doklady. Největší pohromu přinesl do města konec II. světové války. Rudá armáda kvůli tuhému odporu Němců dobývala Bílovec od 28. dubna do 3. května 1945, za použití těžkého dělostřelectva. Z celkového počtu 800 domů 71 vyhořelo, 65 bylo zničeno bombardováním a 108 bylo poškozeno. Dne 10. 9. 1992 byla v Bílovci vyhlášena památková zóna, ve které je zapsáno 9 nemovitých kulturních památek. V návaznosti na tyto skutečnosti byl zpracován v roce 1995 městským zastupitelstvem Program regenerace městské památkové zóny. To už je ale dnešní poslední zastávka u konce směřujeme do cíle dnešní etapy do Fulneku. Město Fulnek má stejně jako jiná města svou nenapodobitelnou atmosféru, která na Vás zapůsobí již při vstupu. Ve vzácné shodě se zde spojila historie se svými ojedinělými kulturními památkami a moderní současnosti. Město vzniklo v době velké kolonizace severovýchodní Moravy a leželo při jedné větvi proslulé jantarové stezky spojující v dávných dobách Středozemí s Pobaltím. První písemná zmínka pochází z roku 1293. Za zakladatele města Fulnek jsou považováni páni z Lichtenburka. Název města se vykládá různě - buď od staroněmeckého slova Pfuhl (močál), nebo od slova faul, podle polohy u ohbí zvolna tekoucí vody, kde všechno hnije. I podoba zápisu názvu města se během staletí měnila, ten současný je od 18. století. Vzhledem k tomu, že Fulnek je malebným městem nejen s bohatými dějinami a množstvím historicky a umělecky cenných památek, nýbrž i s poutavým přírodním prostředím, stává se přitažlivou lokalitou pro domácí i zahraniční návštěvníky. My zde budeme dnes nocovat, tak bude čas si mnohé prohlédnout.

Tak se  připojte a pomáhejte s námi dětem.

Itinerář etapy

Podrobnou trasu najdete zde.       

změna trasy i časů vyhrazena

Profil etapy