6. etapa 2024: Prostějov - Velké Meziříčí

Trasa: Prostějov - Vyškov - Pozořice - Brno - Tišnov - Křižanov - Velké Meziříčí
Délka trasy: 133 km

6. etapa, Prostějov–Velké Meziříčí 

Prý královská etapa letošního ročníku. Posuďte sami: nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahorudolunohorudolunahorudolu, 135 kilometrů, 1710 nastoupaných metrů, pak cíl. Tak vypadá královská etapa. Ale něco za něco: Konečně jsme dojeli v suchých botách.

          Z Prostějova nás vyprovodil pan primátor František Jura, ve Vyškově vítal 49 cyklistů pan starosta Karel Jurka. Přijeli jsme sem potřetí, ale poprvé tu po náměstí pobíhaly zkrvavené osoby, případně osoby náhle zasažené zástavou srdce. Nejednalo se o krvák, ale o cvičení první pomoci, v němž se angažovali především studenti.

          Další štací byly Pozořice se školáky na náměstí před úžasným kostelem, letos tu stojí už 300 let. V neděli se v něm konají dvě mše, při obou nabito, zkrátka jižní Morava. Na místě si zapisovatel uvědomil, že někdy stačí málo, aby člověk věděl, s kým má tu čest. Paní starostce jsem se představil a požádal o jméno, abych jí mohl v raportu poděkovat, načež pravila, abych poděkoval hlavně děvčatům z úřadu, která připravila občerstvení. Tedy děkujeme hlavně děvčatům, ale i paní starostce Tereze Jiráčkové a jejímu místostarostovi panu Rostislavu Fiantovi, aby se neřeklo :-).

          Čekalo nás Brno a průjezd městem před radnici. Ve městě čekají na cyklisty koleje, a koleje jsou pro cyklisty sviňa, jak praví zdejší a jak někteří z pelotonu mohou potvrdit. Nejen že se tentokrát nikdo nevyválel, ale policie na motocyklech nás provedla městem jedna báseň. Přivítala nás paní náměstkyně primátorky Karin Podivínská, pan radní Jiří Oliva a meruňky mezi občerstvením, což je ovoce plné draslíku, na křeče jako slivovice na dobrou náladu (napovídá lékař, i když ortopéd, vizte včerejší zápis). Radost nám udělal pan doc. MUDr. Jirka Vokurka, pravidelný účastník. Letos nás přišel pozdravit, bez kola, ale s heligonkou, na níž skvěle zahrál Život je jen náhoda. Příští rok už zase v pelotonu, Juro!

          Skromně poděkovala Pepovi Zimovčákovi a všem účastníkům cyklojízdy paní Eva Kroupová s paní Janou Lacinou z Krtka. Tato organizace je jedna z těch, které podporujeme i my. Krtek pořádá mimo jiné letní tábory pro děti po onkologické léčbě. Měli byste vědět, že to jsou děti, které podstupují léčbu dlouhou třeba rok, během něhož nemohou do školy kvůli snížené imunitě, žádní spolužáci, žádní kamarádi, žádné hrátky. Na běžný tábor nemohou (ani by je nevzali), zato na specializovaný tábor ano, zajištěný lékaři, zdravotními sestrami a specializovanou péčí. Aby se cítily dobře, mohou přizvat sourozence nebo třeba dobrého kamaráda. Krtek toho dělá mnohem víc, tady na to není dost prostoru. Víme své, tedy do sedel, frčíme dál a víme proč.

          V Tišnově nás čekal před radnicí pan starosta Jiří Dospíšil v dresu, že s námi pojede. Za zmínku stojí malá destička na fasádě, že radniční přístavbu, provedla firma Kaláb v roce 2002. Objekt vypadá, jako kdyby ho dokončili letos. Jirka Kaláb patří léta do nejužší cykloparty, kterou stejně tak dlouho podporuje, v Tišnově má hezkou vizitku.

          Odsud do Křižanova vedou krpály, na jednom se stoupáním 12 % napočítal zapisovatel 680 točení pedály. V městysi Křižanově je starostou pan Ivo Klimeš, který je současně předsedou sportovního klubu SKFC a současně i fotbalovým trenérem nejmenších dětí. Jeho svěřenci se nám předvedli, a byl to mazec, jemuž ani Pepa nestačil, ač se s nimi snažil držet krok.

          Do cíle ve Velkém Meziříčí už byl jen skok. Pan místostarosta Martin Kaman nás přivítal, aby si s Pepou si vyměnili šek (od města) za těžítko s Pepou ve skle (od nadačního fondu). Následovala exhibice Jakuba Hejla a Zdenka Peška, kteří s koly, na nichž se nedá jet, předváděli kousky, které smrtelníci nedokážou opakovat. Takový back flip falcon spočívá v tom, že se akrobat rozjede na rampu, ve vzduchu udělá kotrmelec, přitom pustí řídítka, jimiž ve vzduchu otočí kolem dokola, dopadne na obě kola, aniž by se přerazil, a sjede jakoby nic z nafukovacího vaku. Takovým a podobným užitečným kouskům jsme vděčně zatleskali a vydali se osprchovat, měli jsme toho dneska tak akorát.

          Hezký večer, Honza Králík

Fotogalerie

6. etapa 2024 Na kole dětem

úterý 4.6.2024 

Ráno vyrážíme z Prostějova, jedeme po hraně Drahanské vrchoviny a první zastávka je ve Vyškově. Starobylé biskupské město Vyškov leží ve Vyškovské bráně na horním toku řeky Hané. Na základě archeologických nálezů lze doložit nepřetržité osídlení tohoto území již od starší doby kamenné. O nejstarších dějinách města písemné zprávy nemáme. Dnes zaujímá Vyškov rozlohu více než 5 000 ha, počet obyvatel se pohybuje téměř k 21 000. Centrem města v nadmořské výšce 245 m nadále - jako již od středověku - zůstává trojúhelníkové náměstí, přejmenované na Masarykovo. Právě jím prochází 17. poledník, který je od roku 2008 vyznačen kovovou deskou, vsazenou do dlažby náměstí. Vyškov je neodmyslitelně spojen s armádou. Již od roku 1936 je sídlem vojenské posádky, díky Vysoké vojenské škole pozemního vojska se Vyškov stal v roce 1972 univerzitním městem. Občané i návštěvníci Vyškova mají k dispozici široké možnosti kulturního i sportovního vyžití. My se zde občerstvíme a budeme pokračovat směrem na jihozápad. Další zastávka je v Pozořicích. Pozořice jsou městys v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km východně od Brna pod jižními vrcholky Drahanské vrchoviny a západním směrem od Rousínova. Pozořice se rozkládají podél Pozořičkého potoka a na úpatí vrcholku Baba ( 420 m.n.m.), jež se zvedá severozápadně nad Městečkem. První písemná zmínka o obci z roku 1297, pocházející z takzvaného Bočkova falza je historicky nevěrohodná. První písemně doložená zmínka o Pozořicích z roku 1318 je na papežské listině, kde se objevuje jméno majitele panství Půty z Pozořic, pána na hradu Vildenberk. Nejvýznamnější památky v obci jsou barokní kostel Nanebevzetí panny Marie postavený v letech 1704 až 1724. V areálu bývalého hospodářského dvora stojí bývalý zámek, jež byl vybudovaný v 17. století přestavbou tvrze a patrová budova Staré pošty. Před kostelem najdeme sousoší Ukřižování. V ulici V zámku jsou barokní sochy svatého Floriána, svatého Jana Nepomuckého z roku 1731 a klasicistní socha svatého Kajetána z roku 1823. Asi opět nebudeme mít čas navštívit vše, ale určitě odpočineme než budeme pokračovat do Brna. Brno je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. Město o rozloze 230,18 km² má přibližně 396 tisíc obyvatel a v jeho metropolitní oblasti žije asi 700 tisíc obyvatel. Brnem protékají řeky Svratka a Svitava, které se v jižní části města slévají. Brno je centrem soudní moci České republiky, stalo se totiž sídlem jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu i Nejvyššího státního zastupitelství. K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopcikatedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející charakteristické panorama města. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou a dnes se tyčící nad Brněnskou přehradou. Významnou památkou meziválečné architektury je funkcionalistická vila Tugendhat, patřící mezi Světové dědictví UNESCO. My si stihneme prohlédnout jen zajímavosti v okolí Dominikánského náměstí. Odsud budeme pokračovat na severozápad směr Tišnov. V Tišnově je naše další zastávka., myslím, že první v naší historii. Tišnov - město v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v Boskovické brázdě, 22 km severozápadně od Brna, nedaleko soutoku Svratky a Loučky. Tišnov je město v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v Boskovické brázdě, 22 km severozápadně od Brna, nedaleko soutoku Svratky a Loučky. Žije zde přibližně 9 200 obyvatel. Město se dělí do pěti částí ve čtyřech katastrálních územích. První dochovaná zmínka o Tišnově se nalézá v listině z roku 1233. Od roku 2003 je Tišnov obcí s rozšířenou působností, jeho správní obvod čítá celkem 59 obcí. Nejvýraznější památkou v okolí Tišnova je cisterciácký klášter Porta Coeli, který však leží v obci Předklášteří. Klášter stojí asi 2 km od tišnovského náměstí. Na centrálním náměstí Míru stojí novorenesanční radnice a nedaleko od ní původně gotický farní kostel sv. Václava. Nedaleko kostela, v lokalitě Na Hrádku, roste chráněné stromořadí lip velkolistých (evidováno pod názvem Lipové stromořadí Na Hrádku). V roce 2009 Tišnov zvítězil ve své kategorii v soutěži Obec přátelská rodině. Uvidíme, co si stihneme prohlédnout, než budeme pokračovat dále a zařízneme se do Křižanovské vrchoviny. Do Křižanova, dnešní poslední zastávky, to bude pěkně do kopečka. Křižanov - městečko na náhorní rovině vzdálené 9 km od Velkého Meziříčí, nejnižší bod katastru leží ve výši 526 m nad mořem. Potokem Libochovkou je rozdělen na Horní (nyní Masarykovo náměstí a Dolní město (nyní Benešovo náměstí). Významné budovy jsou farní kostel, radnice, kaple sv. Barbory na Dolním městě, na Horním městě pak kaple sv. Jana Nepomuckého stará škola (dnes továrna) a nová škola. Obyvatelé městečka se v minulosti zabývali řemesly a rolnictvím. První písemná zmínka (darování patronátního práva ke kostelu) je z roku 1239. Od roku 1297 je již Křižanov označován jako městys. Odsud to bude do cíle dnešní etapy už jenom kousek. Velké Meziříčí je vzdáleno 9 km a převážně z kopce. Velké Meziříčí patří k významným moravským městům v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Leží na soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, přibližně na 145. km od Prahy. Roku 1990 bylo území historického jádra města prohlášeno památkovou zónou. Mezi nejvýznamnější památky města patří zámek, kostel sv. Mikuláše, radnice, židovské synagogy a mnoho dalších. Město obklopují převážně jehličnaté lesy a přírodní chráněné oblasti Nesměř a Balinské údolí. Toto místo oplývá bohatou historií, což je vidět na každém kroku. Turisté se sem sjíždějí za poznáním historických památek, za odpočinkem v přírodě, ale také za sportem. Vznik a počátky města Velkého Meziříčí nejsou dosud zcela objasněny a zůstávají obestřeny nejrůznějšími pověstmi. Prvá skutečně doložená písemná zpráva o Meziříčí je z roku 1281, ačkoli již ve 30. letech stál na skále nad řekou Oslavou pevný hrad, jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě.Prvá skutečně doložená písemná zpráva o Meziříčí je z roku 1281, ačkoli již ve 30. letech stál na skále nad řekou Oslavou pevný hrad, jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. Významnou stavboz tyčící se nad městem je dopravní stavba - dálniční most, který je ojedinělý svými rozměry, výškou nad terénem i způsobem provedení. Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové nosníky o celkové váze 6 tisíc tun. Pilíře jsou betonové. Výška mostovky je 77 metrů, délka přemostění činí 425 m. Jsou to vlastně dva mosty vedle sebe - pro každý směr jeden. Postaven byl v letech 1972- 78. Most si asi nestihneme důkladně prohlédnout, ale centrum města určitě, dříve než se vydáme do peřin nasbírat síly na zítřejší 7. etapu letošní Cyklortour. Přeci jen to dnes byla nejdelší letošní etapa a nejspíše i s největším převýšením. Odpočinek si tedy určitě zasloužíme.

Neváhejte a dnes, zítra nebo jiný den se připojte do pelotonu, a pomáhejte s námi dětem.

Itinerář etapy

Podrobnou trasu najdete zde.       

soubor GPX pro navigace zde

změna trasy i časů vyhrazena

Profil etapy