Dar pro nadaci při Svátku vína

28.srpna 2020 se v Hradci Králové konal již 6. ročník Svátku vína na soutoku. Na soutoku Labe a Orlice se tradičně scházejí nejen milovníci vína, ale celá akce je vždy spojena i s podporou nějakého charitativního projektu. V letošním roce byla díky pořadatelům a skupině ČEZ podpořena nadace Na kole dětem částkou 10 tis. Kč. Za podporu mnohokrát děkujeme. Šek na slavnostech převzali za nadaci velocipedisté Ivan Burkert a Jiří Valenta, kteří se v místním kraji prohánějí na svých strojích.

Více informací na webu nebo FCB akce.