Kontrola veřejné sbírky 2021

V průběhu jara 2022 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje kontrolu veřejné sbírky, která je při nadačním fondu Na kole dětem. Kontroloři nenašli žádná pochybení a nebyla nám uložena žádná nápravná opatření. Protokol o kontrole si můžete přečíst v příloze.

Protokol o kontrole veřejné sbírky

Příloha protokolu o kontrole veřejné sbírky