Na kole dětem Toulavou 2020

Trasa: Votice - Sedlčany - Počepice - Petrovice - Sedlec-Prčice - Votice.
Délka trasy: 68 km

22. srpen 2020
V sobotu 22.srpna 2020 se po deváté hodině ráno na náměstí ve Voticích začaly hromadit cyklisté. S ohledem na situaci s Covid 19 se termín červnové charitativní cyklojízdy 2. ročníku Na kole dětem Toulavou posunul až na závěr srpna. Když všechny chvíli před desátou hodinou přivítal moderátor Vojta Polanský a hlavní organizátor akce Jakub Kachlík, tak bylo jasné, že 2. ročníku již nic nezabrání. Než cyklisty po 10 hodině odstartoval na trasu starosta Votic Jiří Slavík, tak na votickém náměstí bylo již více než 120 cyklistů. Ještě před startem Jakub Kachlík pohovořil o svém projektu a předal Josefovi Zimovčákovi šek na 150 tisíc Kč pro nadační fond Na kole dětem. Pak už se jelo. V čele Josef Zimovčák na vysokém kole, za ním spousta mladých cyklistů a pak zbytek pelotonu. První zastávka byla v Sedlčanech. Zde nám turistickou oblast Toulavou představila její ředitelka Štěpánka Barešová, za město nás přivítal pan starosta Miroslav Hölzel. Bylo zde i skvělé občerstvení a tak jsme posilněni mohli vyrazit do Počepic. Zde se začala cesta trochu více vlnit a bylo třeba zabrat do pedálů. Počasí bylo skvělé, a tak se jelo i v těch vlnkách krásně. Peloton se postupně rozrostl až na více jak 150 cyklistů. V Počepicích nás U Radešínka uvítal Pavel Hejhal. Připravili zde pro všechny občerstvení. Překonali jsme pěšky nově budovaný most přes Počepický potok a mířili do Petrovic.

Zde byla nachystána obědová pauza. V připraveném stanu nás přivítal pan starosta Petr Štěpánek, který jel s námi na kole již z Votic a country kapela Fanda Tomášek a přátelé. Občerstvení bylo skvělé stejně jako hudba, moc díky.

Další cesta vedla do Sedlce-Prčice. Zde na nás u radnice čekala paní starostka Miroslava Jeřábková a další občerstvení. Odpočinuli jsme a nabírali síly na poslední část cesty.

Nyní nám už zbývaly poslední dva kopce a posledních 13 km zpět do Votic. Oproti plánu jsme sem dorazili sice asi o 45 minut později, než bylo naplánováno, ale to nikomu nevadilo. Užili jsme si bezvadný den na kole a všichni měli radost z příjemně stráveného dne. Bonusem bylo, že se nikomu nic nestalo a tak se všichni rozešli domů s pocitem, že trochu pomohli dobré věci a zároveň protáhli vlastní tělo. Zvláštní poděkování patří policii ČR, a klukům na motocyklech, kteří zajistili bezpečnost po celou dobu jízdy a bez nichž by to určitě takto dobře nedopadlo.

V pondělí se ještě otevře pokladnička, do které vkládali účastníci i všichni přítomní bankovky, aby pomohli nemocným dětem, které prodělaly onkologickou léčbu. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!!!

O výsledku Vás budeme neprodleně informovat.

Nyní nezbývá než se už těšit na třetí ročník a poděkovat Jakubovi Kachlíkovi za organizaci i široké srdce, které umí pomáhat.

Na kole dětem Toulavou 2020

pozvání

2. ročník charitativní cyklojízdy krajem Toulavé

I v roce 2020 se projedeme Na kole dětem Toulavou. Tentokrát v sobotu 22.srpna 2020.

Jedná se o CHARITATIVNÍ CYKLOJÍZDU pro širokou veřejnost, jejímž hlavním cílem je získat finanční prostředky na podporu léčby onkologicky nemocných dětí. 
Akci zaštiťuje Jakub Kachlík, jehož syn v pěti letech onemocněl leukémií a nyní se zotavuje po transplantaci kostní dřeně. Díky velké pomoci lékařů a sester z motolské nemocnice se i on přidá k našemu pelotonu.

Start i cíl bude opět ve Voticích a trasa bude jen mírně upravena oproti minulému roku. 
Více na  https://www.detemtoulavou.cz/