Peníze z Cyklotour 2019 již pomáhají

Z peněz, které se nám podařilo získat při letošní Cyklotour Na kole dětem, jsme již začali přispívat na rekondiční pobyty dětí. V této chvíli jsme poukázali peníze na konta organizátorů rekondičních pobytů. Konkrétně to bylo Haima CZ z pražského Motola částka 200.000,- Kč., Haima Ostrava 150.000,- Kč, Šance Olomouc 150.000,- Kč , Sluneční paprsek 100.000,- Kč a pro Krtek Brno připravujeme 200.000,- Kč. Celkem tedy prvních 800 tis. Kč. V průběhu prázdnin a po nich v tom budeme dále pokračovat.

Děti z Haimy CZ už vyrazily na letní tábor Haimy do hotelu Klášter Teplá. Letní rekondiční pobyt dětí z Šance Olomouc bude od 20.7. do 27.7.2019 v rekreačním středisku Retaso na Horní Bečvě. Letos děti čeká týden plný čar a kouzel na táboře v duchu Harryho Pottera. Děti ze Slunečního paprsku pojedou do Turecka. Děti z Haimy Ostrava tráví právě čas  na akci Léto na ranči, tentokráte na Ranči v Kostelanech u Kroměříže.

V blízké době přineseme příběhy z pobytů dětí.