Pomáháme malým pacientům s imunoterapií

Za projektem Na kole dětem Toulavou stojí  Jakub Kachlík, chlap s ohromným srdcem, který se rozhodl pomáhat.
Jakubův syn onemocněl v roce 2016 leukémií a on se rozhodl, že nebude pomáhat jen svému synovi, ale pokusí se pomoci i dalším dětem.  Vymyslel a zrealizoval projekt Na kole dětem Toulavou. Díky němu jsme mohli pomoci částkou 100 tis. Kč podpořit imunoterapii po trasplatnaci kostní dřeně, kterou pojišťovny prozatím nehradí a další jeden dětský pacient bude moci tuto léčbu podstoupit.

Více o imunoterapii nám prozradil doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., zástupce primáře Hematologicky-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni.

Imunoterapie po transplantaci kostní dřeně u dětských pacientů.
Transplantace kostní dřeně se spojena s rizikem řady závažných komplikací. Jednou z nich je tzv. reakce štěpu proti hostiteli způsobená imunitně zdatnými buňkami z nové kostní dřeně. Tato imunitní komplikace může nepříznivě ovlivnit kvalitu života malých pacientů. Jednou z moderních možností její léčby je imunoterapie pomocí mesenchymálních kmenových buněk.  Jedná se lék připravený z kostní dřeně zdravých dárců, který má schopnost mírnit tuto po transplantační reakci a zároveň snížit dávky léků potlačujících imunitu, které musí pacienti užívat a které mají množství vedlejších účinků. Terapii dosud podstoupilo více než 5 pacientů, většina z nich s dobrým efektem.

Druhý ročník se uskuteční 22.8.2020 se startem ve Voticích.
Přijďte s námi pomáhat. Více na https://www.detemtoulavou.cz/

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. a jeho týmu v pracovním😊