Pravidla účasti na cyklotour Na kole dětem 2019

V pelotonu Na kole dětem POUZE V HELMĚ !!!

Cyklotour se může zúčastnit opravdu každý, kdo bude dodržovat pravidla, stačí se kdekoliv během trasy připojit do pelotonu a pokračovat s ním v cestě dokud se Vám chce a budete stačit. Máme-li zajistit bezpečnost účastníků, tak je třeba aby účastníci dodržovali jasná pravidla.

Dvě nejzákladnější:

 - VŠICHNI ÚČASTNÍCI CYKLOTOUR BUDOU MÍT NA HLAVĚ HOMOLOGOVANOU CYKLISTICKOU HELMU !!!

 - JEZDÍ SE ZÁSADNĚ PO PRAVÉ STRANĚ VOZOVKY A MAXIMÁLNĚ VE DVOJICÍCH !!!

Ten, kdo by nechtěl tyto základní pravidla dodržovat, tak bude z pelotonu vykázán !!! Nedodržování těchto pravidel by mělo za následek, že by nám Policie ČR nemohla zajišťovat bezpečnost a plynulost jízdy pelotonu, případně celou Cyklotour zastavila.

Mapa trasy jednotlivých etap je zveřejněna ZDE. Před pelotonem jede doprovodné vozidlo. V čele pelotonu jede Josef Zimovčák na vysokém kole a je následován ostatními cyklisty. Jet lze jakkoliv dlouho a jakkoliv daleko, klidně jen několik stovek metrů nebo celou etapu nebo celou cyklotour. Každá etapa startuje na předem stanoveném místě (viz trasa zde) a jede se dle itineráře k dalšímu městu, kde je cca ½ hodinová přestávka v jízdě, obvykle vyplněná kulturním programemzajišťovaným hostitelským městem. Posléze se pokračuje vždy až do cílového města každé etapy. Průměrná rychlost jízdy je cca 20-23 km/h v závislosti na konfiguraci terénu. 

Jede se za plného provozu po silnicích. Každý účastník zodpovídá sám za sebe a za dodržování pravidel silničního provozu. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí !!!  Po celou dobu jízdy na bezpečnost a plynulost dopravního provozu dohlíží Policie ČR. Základní zdravotnická služba je zajišťována pořadateli. Každý účastník svojí účastí souhlasí s pořizování fotodokumentace z akce, která bude použita pro propagaci akce a nadačního fondu Na kole dětem.

Cyklistické desatero pro jízdu v pelotonu Na kole dětem:

 • Při jízdě si vždy chraň hlavu přilbou.

 • Nepoužívej za jízdy sluchátka.

 • Měj s sebou povinnou výbavu pro cyklisty.

 • Při jízdě v pelotonu upozorni na překážku, ukaž rukou ostatním za sebou.

 • Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží.

 • Oblékej si barevné a světlo odrážející oblečení.

 • Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání alkoholických nápojů.

 • Dbej rad a pokynů Policie ČR a organizátorů.

 • Buď ohleduplný k ostatním účastníkům cyklojízdy i k ostatním účastníkům silničního provozu.

 • Chovejte se tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě!

Za účast na cyklotour se neplatí žádný poplatek. Startovné je dobrovolné a platí se do prosklené pokladničky - veřejné nadační sbírky.

Chceš-li přispět na podporu projektu, můžeš příslušnou finanční částku vložit do zapečetěné pokladničky s veřejnou sbírkou nadace Na kole dětem, která je vždy k dispozici u doprovodného vozidla pořadatelů během celé trasy. Přispěješ i nákupem věcí u stánku pořadatelů. Jedná se o věci „které pomáhají“ (trička, ponožky, náramky, reflexní pásky a další)  více zde. Záleží pouze na vůli každého účastníka.

Základ pelotonu tvoří účastníci, kteří jedou celou trasu nebo několik etap. Pořadatelé těmto účastníkům zajišťují zázemí spočívající v ubytování, stravování (snídaně, večeře, „traťovky“ během etapy), pitném režimu, převozu zavazadel, dojetí pelotonu v případě defektu sběrným vozidlem, popřípadě v pomoci se servisem kola. Účastník, který využije těchto služeb platí poplatek 1.000,-Kč / den.

Takovým účastníkem se může stát úplně každý. Rádi Vás uvítáme v pelotonu na celou trasu. Účastníci, kteří mají zájem se zúčastnit a využívat nabízeného zázemí, vyplní nezávaznou přihlášku a co nejdříve se přihlásí na adresu strizova@nakoledetem.cz nebo na telefon 773 750 499 u paní Martiny Střížové. Z kapacitních důvodů jsme schopni zajistit ubytování a plný servis jen pro prvních 50 přihlášených.  Pro ostatní nejsme schopni zajistit ubytování, jsme ale schopni zajistit převoz batožiny v doprovodném vozidle a drobné občerstvení na náměstích, které většinou poskytují navštívená města. Polatek za tuto službu je 150 Kč./den. Pro toto není třeba podávat žádnou přihlášku. Spoleháme na serioznost všech účastníků a doufáme, že všichni, kteří využijí těchto služeb, tak uhradí daný v zásadě symbolický poplatek. Poplatek se platí v průběhu dne paní Martině Střížové.

Povinností každého účastníka je nastudovat stanovisko a pravidla Policie ČR k účasti na cyklotour Na kole dětem a následně se jimi řídit.

POZOR!
Nejedná se o závod, jde o dobročinnou jízdu, která má pomoci, nikoliv přinést komplikace !!

Jelikož cyklotour  je:

 • o pomoci -  pouhá účast je také pomocí.
 • o pohybu – dobrá fyzická připravenost je základem pro zdolání jakékoli nenadále překážky.
 • o poznání – zájem o presentaci v obcích, městech či regionech, kudy peloton projíždí, je projevem soudržnosti s celým projektem.
 • o přátelství – obsah tohoto slova je bez komentáře. Osobní zájmy vždy ustoupí před zájmy celku.
 • o radosti – úsměv na tváři a pozitivní energie je hnací silou pelotonu. Osobní emoce nejsou na místě.
 • o dojetí do cíle -  dodržování veškerých pravidel bezpečného dojetí do cíle je nezbytností.
 • není jen jízda na kole – přítomnost v dresu Na kole dětem je nejen reprezentací tohoto projektu, ale i všech sponzorů na dresu uvedených.
 • o důvěře – vzájemná důvěra je nezbytnost v jakékoliv kolektivní činnosti.
 • o zážitku -  Tento zážitek ať sportovní nebo kulturní je přidaná hodnota, kterou si lze z každého ročníku odvézt.

Nevyhrává nejrychlejší, ale ten, kdo dojede celý, zdravý, veselý a odnese si dobrý pocit s nezapomenutelným zážitkem.  Tím, že pomáháte ostatním, pomáháte hlavně i sobě, protože tím pomáháte zlepšovat svojí fyzickou kondici. Nebojte se, a pokud máte možnost a chuť, pomozte i tomuto výjimečnému sportovnímu projektu, sobě a nemocným dětem. Šiřte jeho myšlenky, přicházejte se svými nápady jak dále pomoci, pomáhejte, buďte aktivní, nebojte se a kontaktujte nás  (kontakty zde) , moc rádi s Vámi budeme tyto věci sdílet a rozvíjet tuto myšlenku dále.   

Organizační tým Na kole dětem