Výroční zasedání nadačního fondu 2014

15.11.2014

V roce 2014 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 855 050 Kč

V sobotu 15.11.2014 proběhlo v prostorách kavárny Adria v Praze na Národní třídě výroční zasedání nadačního fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Všechny hosty přivítal Josef Zimovčák. Poděkoval za spolupráci koordinátorkám projektu Martině Střížové, Ivetě Trubirohové i revizorce nadace Markétě Bockové a předal jim květiny. Poté předal slovo dalším členům správní rady nadace Alexandrovi Fedoročkovi a Petrovi Vlčkovi. Ti seznámili všechny přítomné s fungováním nadačního fondu v posledním roce. Přednesli finanční zprávu za rok 2013 a výsledky za 10 měsíců roku 2014. Iveta Trubirohová seznámila všechny s administrativními peripetiemi, které je třeba podstoupit, aby bylo možno zajistit zvláštní užívání komunikací při cyklotour každý rok. Rovněž seznámila všechny, jakým způsobem probíhá spolupráce s partnerskými městy a kraji. Podplukovník Miroslav Šimeček z policejního prezídia seznámil všechny s pohledem a požadavky policie, tak aby bylo možno zajistit bezpečnost a plynulost dopravy i cyklistů během cyklotour. Martina Střížová seznámila přítomné s pravidly a fungováním veřejné sbírky, která je součástí nadačního fondu. Markéta Bocková byla potvrzena do funkce revizorky nadačního fondu na další období. Paní PhDr. Věra Reichlová z Haimy CZ působící při FN Motol v Praze, poděkovala za podporu a nastínila, kam jak se používají peníze, které Haima  získává také od Nadačního fondu Na kole dětem. Starosta obce Veliny Petr Krejcar poděkoval Nadačnímu fondu za podporu nemocné Kačenky Říhové z jejich obce a nastínil možnosti další spolupráce, na které se podílí i mnoho obyvatel obce Veliny. Proto není tedy náhodou, že obec Veliny bude jedním z etapových měst Cyklotour Na kole dětem 2015. Josef Zimovčák pak nastínil návrh trasy 6. ročníku Cyklotour v roce 2015.  Většina trasy je již hotova a dochází již jen k malým úpravám. Představil návrh dresu pro rok 2015. Zavzpomínali jsme na 5.ročník cyklotour při promítnutí krátkého sestřihu z krásných červnových dní. Zavzpomínali jsme též u videa na účast na Giru d´Itália 2014. Josef Zimovčák informoval všechny, že připravujeme účast na španělské Vueltě 2015. Prodiskutovali jsme i další témata, která zajímala přítomné. Ivan Burkert nás potěšil informací, že jeho kniha o cestě na vysokém kole z Hradce Králové do Říma vyjde ještě před vánocemi. 

Po několika příjemně strávených hodinách s příjemnými lidmi a splnění všech oficialit Výročního zasedání jsme se rozešli domů. Děkujeme majiteli kavárny Adria za možnost uspořádat Výroční zasedání v těchto krásných prostorách a za zajištění výborného občerstvení.  

Presentace z výročního zasedání 2014

Fotogalerie

Výroční zasedání 2014