Výroční zasedání nadačního fondu 2015

14.11.2015

V roce 2015 se podařilo rozdělit mezi nemocné děti již 994 400 Kč a rozděleno bude ještě 350 000 Kč

V sobotu 14.11.2015 proběhlo v prostorách kavárny Adria v Praze na Národní třídě výroční zasedání nadačního fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Všechny hosty přivítal Josef Zimovčák. Poté předal slovo dalšímu členovi správní rady nadace Petrovi Vlčkovi. Ten seznámil všechny přítomné s programem zasedání a předal slovo MUDr. Pavlovi Bočkovi z občanského sdružení Slunenčí paprsek, který poděkoval za poskytnutý dar a všechny seznámil s činností sdružení, které pořádádá rekondiční pobyty pro nemocné děti. Podplukovník Miroslav Šimeček z policejního prezídia seznámil všechny s pohledem a požadavky policie, tak aby bylo možno zajistit bezpečnost a plynulost dopravy i cyklistů během cyklotour. Prohlédli jsme si sestřih z Cyklotour 2015. Petr Vlček pak inormoval o fungováním nadačního fondu v posledním roce. Přednesl finanční zprávu za rok 2014 a výsledky za 10 měsíců roku 2015. Paní PhDr. Věra Reichlová z Haimy CZ působící při FN Motol v Praze, poděkovala za podporu a nastínila, kam jak se používají peníze, které Haima  získává také od Nadačního fondu Na kole dětem. Starosta obce Veliny Petr Krejcar poděkoval Nadačnímu fondu za podporu nemocné Kačenky Říhové z jejich obce a nastínil možnosti další spolupráce, na které se podílí i mnoho obyvatel obce Veliny. Josef Zimovčák pak nastínil návrh trasy 7. ročníku Cyklotour v roce 2016.  Byl představen návrh dresu pro rok 2016. Zavzpomínali jsme na Jana bicka a uctili jeho památku minutou ticha.  Zavzpomínali jsme též u videa na účast na la Vueltě 2015. Prodiskutovali jsme i další témata, která zajímala přítomné. Josef Zimovčák poděkoval za spolupráci koordinátorkám projektu Martině Střížové, Ivetě Trubirohové i revizorce nadace Markétě Bockové a předal jim květiny. Poděkoval též Dušanovi Mihelovi, Jirkovi Sušickému a Petrovi Vlčkovi za práci a podporu v posledním roce a předal jim památeční trička. Jiří Chlebníček nás informoval o projektu Ride2Freedom - přejezd USA na kole ze západního pobřeží na východní teenagery ze 14 zemí světa, kdy cílem této akce bylo celosvětově informovat společnost o gigantická genocidě na následovních meditační praxe Falun Gongu v Číně komunistickým režimem. 

Po několika příjemně strávených hodinách s příjemnými lidmi a splnění všech oficialit Výročního zasedání jsme se rozešli domů. Děkujeme majiteli kavárny Adria za možnost uspořádat Výroční zasedání v těchto krásných prostorách a za zajištění výborného občerstvení.