Výroční zasedání nadačního fondu 2018

24. Listopad 2018

V sobotu 24.11.2018 se uskutečnilo Výroční zasedání nadačního fondu Na kole dětem. Díky pohostinnosti majitele Kavárny Adria jsme se sešli na Národní třídě v Praze v krásných prostorách této kavárny. Velmi děkujeme majiteli Kavárny Adria, který celé Výroční zasedání zaštítil. V 10 hodin Josef Zimovčák přivítal všechny účastníky, seznámil všechny s programem a veřejně poděkoval Ivetě Nevrzalové, která byla koordinátorkou projektu, za odvedenou práci v posledních letech. Iveta bohužel musela, z pracovních důvodů, práci koordinátorky projektu ukončit. Zasedání pozdravila PhDr. Věra Reichlová a Jan Blodek z Haimy CZ, přečetli jsme si pozdrav o MUDr. Pavla Bočka ze Slunečního Paprsku i Michaely Češkové z Haimy Ostrava i poděkování rodičů dětí, které strávily podzimní pobyt v Jeseníkách. Petr Vlček seznámil účastníky s finančními výsledky za rok 2017 a 3/4 roku 2018. V roce 2017 se podařilo na rekondiční pobyty vybrat 1.876.183 Kč a letos doposud 1.809.325 Kč. Všem dárcům velmi děkujeme. Podplukovník Miroslav Šimeček z policejního prezídia seznámil účastníky s pravidly, která je třeba dodržovat, aby mohla policie ČR zajistit bezpečnost účastníků pelotonu a také plynulost silničního provozu. Informoval všechny, že policejní prezident udělil 10. ročníku cyklotour Na kole dětem záštitu. Zavzpomínali jsme na atmosféru při Cyklotour 2018 při krátkém videu. Paní Helena Soukupová z firmy Jocose Tie, s.r.o.​ představila motýlky připravené speciálně pro Cyklotour Na kole dětem 2019 dle designu navrhnutého prof. Janem Pirkem. Tyto motýlky bude možno zakoupit exklusivně pouze při 10. ročníku Cyklotour. Libor Orság informoval o přípravách 3. ročníku Na kole dětem Jižní Moravou, kam můžete vyrazit v polovině června 2019. Jakub Kachlík představil projekt Na kole dětem Toulavou, který připravuje na sobotu 22.6.2019. Jan Šeda, zvonař z Deštného v Orlických horách představil myšlenku nového zvonu pro rok 2019, který se bude dražit během celé doby trvání Cyklotour 2019. Poté již byla zveřejněna trasa 10. ročníku. Trasa povede od A do Z. Začíná v Aši a vede do Znojma. Trasa měří 1287 km a vede převážně severní části republiky. Účastníci navštíví 361 měst a vesnic, z nichž v 63 zastaví. Trasu si prohlédněte v horní části webových stránek. Byl představen dres pro jubilejní ročník. Převažuje bílá barva a je laděn v barvách české trikolory. Alexandr Fedoročko seznámil účastníky s historií loga projektu a pohovořil na téma moje maličkost a Cyklotour. V diskusi se přidali i mnozí další. Pro bralo se mnoho témat a pak bylo Výroční zasedání Josefem Zimovčákem ukončeno a všichni účastníci se rozjeli do svých domovů.