Výroční zasedání nadačního fondu 2023

25. Listopad 2023

V sobotu 25.11.2023 se opět po roce uskutečnilo Výroční zasedání nadačního fondu Na kole dětem.
Opět jsme se sešli v krásných prostorách  Kavárny Adria  na Národní třídě v Praze. Chvíli po 10 hodině Josef Zimovčák přivítal všech více jak 50 účastníků zasedání a předal slovo Martině Střížové, která nastínila program dnešního dopoledne. Poté předala slovo MUDr. Pavlovi Bočkovi, předsedovi spolku Sluneční paprsek, který pořádá rekondiční pobyty pro děti již 17 let. Na závěr jeho vystoupení předal Josef šek na dalších 100.000 Kč na další rekodiční pobyty. Martina Střížová pak seznámila účastníky s činností nadačního fondu v roce 2023, a že to bylo nějakých akcí.  Martina předala účastníkům informace o finančním hospodaření v roce 2022 a 2023.  A byla to opět krásná čísla. V roce 2022 se podařilo na rekondiční pobyty vybrat 3.114.000  Kč a v roce 2023 prozatím 3.624.000 Kč. V roce 2022 jsme pokořili neuvěřitelnou hranici 3 milionů Kč. Velmi děkujeme všem dárcům a jsme moc rádi, že můžeme pomáhat. To ale ještě nevíme, jak dopadne rok 2023, protože se ta laťka opět posunula. Lidí s dobrým srdcem tedy určitě neubývá, ale spíše přibývá, a to je skvělá zpráva.
Svým vystoupením navázala Eva Vopičková Fučíková, předsedkyně Haimy CZ, z.s. Spolek Haima je další, který pořádá rekondiční pobyty pro děti po onkologické léčbě a dbá i hodně na psychickou stránku věci. I Předsedkyně Haimy CZ obdržela nakonec šek 100.000 Kč na další rekondiční pobyty.
Martina následně všem nastínila, jak vlastně probíhá financování jednotlivých rekondičních pobytů a také promítla krásné video z návštěvy na jenom z těchto pobytů pořádaných Haimou Ostrava.
Petr Vlček představil trasu 15. ročníku v roce 2024. Tak si nezapomeňte poznamenat termín 29. 5. - 8. 6. 2024, start Družec - cíl Vrbice. Mezi tím spousta zážitků a také pomoci nemocným malým pacientům.
Pak už došlo i na dárky. Josef Zimovčák poděkoval Martinovi Kvintusovi za vše, co dělá pro nadaci a předal mu jako dar velkou fotku tohoto jezdce na vysokém kole s celým pelotonem i kombajny. Poděkoval i Bohumilovi Máškovi, řediteli společnosti IC WEST, s.r.o., která zajistila na letošní cyklotour krásnou flotilu doprovodných vozů Peugeot. Poděkoval i Zdeňkovi Měsíčkovi a firmě Měsíček & synové, kde vyrábí vysoká kola. Poděkoval za skvělou péči o vysoká kola na kterých se pelotonu jezdí. Obraz dostal i Zbyněk Vávra, jako poděkování, že se vždy o Josefa dobře postará, pokud se to někdy nepovede a dojde k pádu. Doufáme, že Zbyněk nebude v pelotonu svoje lékařské umění dlouho potřebovat. Jaroslav Flíček dostal obrázek za každoroční skvělou práci domestika jezdců na vysokém kole. Obzvláště poděkoval Josef spolumajiteli generálního partnera projektu, společnosti VITA software, s.r.o., Jiřímu Štochelovi. Manželé Misařovi byli iniciátory krásného přijetí při letošní Cyklotour v obci Slopné. Myslím, že si obraz plně zasloužili. Zkrátka nepřišel ani nový člen správní rady Nadačního fondu Na kole dětem Lubomír Kocman, který se postaral již potřetí o kompletaci a vydání knihy Na kole dětem 2023. Petr Šlechtický nás letos zavedl do společnosti Bosch v Jihlavě, kde pracuje, což si samozřejmě také zasloužilo poděkování. Jakub Slavíček jezdí již mnoho let s celou rodinnou a nápisem na dresu Slavíček team. Zároveň pravidelně nadaci podporuje a jeho syn Metoděj, kterému jsme v minulosti museli pomáhat v pelotonu, už vyrostl tak, že nejen, že nepotřebuje žádnou pomoc, ale i svého tátu pěkně prohání. Josefův bratr Jiří se nejen stále usmívá a srší vtipem, ale také nadaci pěkně podporuje. Letos byl za to odměněn obrazem, takže bude moci zatloukat doma do zdi další háček. Radek Ráliš byl dalším odměněným, Josef mu chtěl poděkovat za to, jak se o něho pečlivě staral před několika lety po hrůzostrašném pádu v Praze.
Radek Chamrád je týden po výměně kolena, ale přijel nás pozvat na 2. ročník Na kole dětem jihovýchodním Slováckem. Kdo jste letos nebyl, tak určitě v příštím roce nevynechejte, bylo to tam skvělé. Ostatně jako na všech akcích Na kole dětem.
Martina Střížová pak vyzvala k několika slovům Alexandra Fedoročka, a ten byl úderný a vůbec se netajil obdivem k ohromnému množství práce, kterou musí Josef během roku udělat, aby nadace Na kole dětem mohla fungovat tak dobře, jak funguje.
O své letošní cestě do Santiága de Compostela povyprávěl pár slov Ivan Burkert. Michal Stark, účastník mnoha paralympijských her jak v cyklistice, tak lyžování a snowbordingu, majitel bronzové paralympijské medaile, nás pozval do Jenče, kde je starostou a my zde zastavíme v průběhu prologu 15. ročníku Cyklotour. Všechny pozdravil i Zdeněk Hübner, vedoucí oddělení sportu magistrátu hlavního města Prahy.
Poté jsme už jen poobědvali a ještě dlouho mezi sebou diskutovali, než jsme se vydali k domovům.

Děkujeme majiteli kavárny Adria za skvělé pohoštění a podporu nadačního fondu.

Presentace z Výročního zasedání